Sơn Hà Chí Dị Poster

Sơn Hà Chí Dị

18
Chs/tuần
13029
Lượt đọc
674
Đề cử
379
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Thụy Căn- Bạch Kim tác giả giới thiệu:

Trong mưa quả dại rơi, để tay lên ngực vấn đạo;

Đèn bên dưới thảo trùng kêu, phủ kiếm biết thu.

Tiểu nhân vật bị ép tại Kỳ Sơn Côi Hà bên trong thoải mái tiến lên.
Thông báo: Truyện mới cầu đề cử

CÙNG ĐĂNG BỞITiểu Si

xem thêm