Thụy Căn

 • Sơn Hà Chí Dị

  Sơn Hà Chí Dị

  Thụy Căn- Bạch Kim tác giả giới thiệu:Trong mưa quả dại rơi, để tay lên ngực vấn đạo;Đèn bên dưới thảo trùng kêu, phủ kiếm biết thu.Tiểu nhân vật bị ép tại Kỳ Sơn Côi Hà bên trong thoải mái tiến lên.
  • Tiên Hiệp
  • 483 chương
  • 9.4K
  • 519