Từ Tạp Ngư Bắt Đầu Cà Kinh Nghiệm Tu Tiên Poster

Từ Tạp Ngư Bắt Đầu Cà Kinh Nghiệm Tu Tiên

0
Chs/tuần
29874
Lượt đọc
15
Đề cử
223
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Vương Thận xuyên qua thành Đại Ung một bang phái tạp ngư.

Một cái bảng, một câu "Có chí người, sự tình lại thành" phê bình chú giải.

Nhận định một sự kiện, càng là cố gắng, thành công khả năng liền càng cao.

Cơ duyên xảo hợp, đạp vào một đầu khác tu hành đường.

Bàn Huyết luyện nhục, Dịch Cân Đoán Cốt, hái linh luyện khí...

Tuần Sông sứ → Thanh Hà Hà Bá → Thương Lãng thuỷ thần... Thủy quan Đế Quân.

Từng tôn tượng thần, không giống nhau, từng đoạn truyền thuyết, thiên kì bách quái, phía sau lại là quy về cùng một người.

Nhiệt huyết ,xuyên qua ,hệ thống lưu

CÙNG ĐĂNG BỞIHuyền Linh

xem thêm