Trận Hỏi Trường Sinh Poster

Trận Hỏi Trường Sinh

18
Chs/tuần
918283
Lượt đọc
1465
Đề cử
1996
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Tu đạo giai tầng sâm nghiêm, tán tu sinh hoạt khốn khổ.

Mười tuổi Mặc Họa, thức hải bên trong hiện lên một viên Đạo Bia.

Nhưng đúc thần thức, học trận pháp.

Mặc Họa đem mượn Đạo Bia, đúc thành vô thượng thần thức, lĩnh hội chư thiên trận pháp, vấn đỉnh trường sinh đại đạo.

Đã đổi mệnh của mình, cũng đổi trong thiên hạ, tất cả tầng dưới chót tu sĩ mệnh.

(truyền thống tiên hiệp, không hệ thống, trận pháp lưu, trưởng thành lưu)

CÙNG ĐĂNG BỞIBumaka

xem thêm