Toàn Dân: Chuyển Chức Sau Giác Tỉnh Thần Cấp Cường Hóa Poster

Toàn Dân: Chuyển Chức Sau Giác Tỉnh Thần Cấp Cường Hóa

12
Chs/tuần
167993
Lượt đọc
28
Đề cử
720
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Trần Mặc chuyển chức trở thành Tử Linh Vu Sư, giác tỉnh nắm giữ năng lực cường hóa Thần cấp Chí Tôn cốt.

Từ đó, hắn đi đến một đầu khác loại Tử Linh Vu Sư con đường.

Phổ thông khô lâu binh lính yếu?

Vậy ta cường hóa ra đầy thân Thần cấp quang hoàn, vì khô lâu đại quân cung cấp vô hạn tăng phúc, như thế nào?

Hắn cường hóa ra tinh anh cấp khô lâu binh lính, cầm binh tác chiến năng lực càng là trực tiếp nghiền ép đồng cấp thiên kiêu.

Từ đó, Trần Mặc nắm giữ Phong hệ khô lâu cung thủ, Thổ hệ khô lâu Tank, Hỏa hệ khô lâu pháp sư. . .

Thậm chí, hắn còn có khô lâu đầu bếp, khô lâu công binh, khô lâu Luyện Khí Sư, khô lâu cơ giáp sư. . .

Hắn Thần cấp khô lâu đại quân, chinh chiến chư thiên vạn giới, đánh đâu thắng đó.

Thần quốc bên trong, khô lâu công tượng ngày đêm phấn chiến, cả năm không nghỉ.

Tài nguyên sản xuất, càng là đồng giai vô địch.

Trong lúc bất tri bất giác, hắn đột nhiên phát hiện, mình đã vô địch tại thế gian.

Trở thành duy nhất chí cao chúa tể.

CÙNG ĐĂNG BỞIVô Ưu

xem thêm