Tận Thế: Ta Có Thể Trông Thấy Thanh Máu, Giết Quái Rơi Bảo Poster

Tận Thế: Ta Có Thể Trông Thấy Thanh Máu, Giết Quái Rơi Bảo

6
Chs/tuần
1018698
Lượt đọc
948
Đề cử
1508
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Ngày mùng 4 tháng 4.

Tận thế giáng lâm, sơn hà vỡ nát, nhân gian hóa thành Luyện Ngục.

Ngày mùng 5 tháng 4.

"Tiểu Vương huynh đệ, trước khi c·hết trước ta cầu ngươi một chuyện, thay ta chiếu cố một chút tẩu tử ngươi..."

Ngày mùng 7 tháng 4.

Vương Đào ngoài ý muốn phát hiện, hắn chẳng những có thể trông thấy sinh vật thanh máu, bị hắn g·iết c·hết sinh vật sẽ còn rơi bảo!

"Đại ca an tâm đi thôi, ta nhất định sẽ chiếu cố tốt tẩu tử!"

p/s: Tào tặc

CÙNG ĐĂNG BỞIHuyền Linh

xem thêm