Nói Xong Đột Phá Nguyên Anh, Viên Thứ Hai Kim Đan Là Cái Quỷ Gì Poster

Nói Xong Đột Phá Nguyên Anh, Viên Thứ Hai Kim Đan Là Cái Quỷ Gì

11
Chs/tuần
27444
Lượt đọc
18
Đề cử
204
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Tin tức tốt: Ngụy Chân tu vi tăng lên, đem thành công tấn thăng tông môn trưởng lão, về sau đức cao vọng trọng!

Tin tức xấu: Hắn không có tấn thăng đến Nguyên Anh cảnh, mà là tu ra viên thứ hai Kim Đan. . .

Ngụy Chân: Đã nói xong Nguyên Anh đây, viên thứ hai Kim Đan là cái quỷ gì?

Nhiều năm sau.

Ngụy Chân vẫn như cũ là Kim Đan cảnh, nhưng không còn là hai viên Kim Đan, mà là 99 khỏa!

Người qua đường: Hắn rõ ràng là cái Kim Đan, ta lại nhìn thấy Hóa Thần ở trước mặt hắn đầu cũng không dám ngẩng lên, Nguyên Anh quỳ một đường.

Tu tiên nhật báo: Hắn rõ ràng là cái tu sĩ, nhưng nhục thân có thể bạo tinh thần!

Tu hành giới: Linh lực của hắn no bạo Tiên Lộ, chúng ta không có cách nào phi thăng!

Thượng giới: Không phải nói hạ giới sinh linh là chúng ta huyết thực sao? Vì sao gặp được người này liền trái ngược?

PS: Không phải Luyện Khí 999 tầng sáo lộ!

CÙNG ĐĂNG BỞINguyễn Như Ý

xem thêm