Cẩu Tại Thần Quỷ Thế Giới Ta Cầu Trường Sinh Poster

Cẩu Tại Thần Quỷ Thế Giới Ta Cầu Trường Sinh

111
Chs/tuần
100920
Lượt đọc
138
Đề cử
602
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Thần quỷ thế giới, yêu quỷ hoành hành, nhân mạng như cỏ rác.

Xuyên qua đến Đại Hoang phường thị Giả Nhân, chỉ muốn dựa vào độ thuần thục bảng, an ổn tu hành.

Cẩu thả xuống dưới.

Cẩu thả đến trường sinh.

Truyện đang hơn 700 chương nên BUFF truyện như sau:
5 đề cử = 1 chương
1 đánh giá = 3 chương
5000 kẹo = 5 chương

*CẦU ĐỀ CỬ, ĐÁNH GIÁ, NÉM GẠCH A*
CVT đảm bảo các bản cv luôn chất lượng

CÙNG ĐĂNG BỞIHắc Kim

xem thêm