Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể Poster

Bắt Đầu Đánh Dấu Hoang Cổ Thánh Thể

14
Chs/tuần
14766878
Lượt đọc
14030
Đề cử
8208
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Quân Tiêu Dao xuyên qua Huyền Huyễn thế giới, trở thành Hoang Cổ thế gia Thần tử, ủng có vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Hoang Cổ thánh thể.

Tại Thái Nhạc cổ bia đánh dấu, thu hoạch được Lục tinh ban thưởng, Thần Tượng Trấn Ngục Kình!

Tại mười tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn cốt!

Tại Thanh Đồng tiên điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí Đỉnh!

J Thần sách mới, cùng tác Cửu Kiếp Kiếm Ma.

CÙNG TÁC GIẢJ Thần

xem thêm
Tạm dừng
1420 chương
Huyền Huyễn
Shin Đẹp Trai

CÙNG ĐĂNG BỞIKOL

xem thêm