Thân Vẫn Chỉ Tiêm

 • Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

  Đạo Sĩ Dạ Trượng Kiếm

  Viễn phó nhân gian kinh hồng yến, Nhất đổ hồng trần thịnh thế nhan!. . .Cầm kiếm độc hành, gặp thế gian quỷ thần!
  • Tiên Hiệp
  • 470 chương
  • 93.7K
  • 447
 • Nhất Khí Triều Dương

  Nhất Khí Triều Dương

  Yêu ma thừa dịp lúc ban đêm dòm ngó song mái hiên nhà, miếu nhỏ trước thần đạo nhân ngủ.
  • Tiên Hiệp
  • 56 chương
  • 595
  • 0