Vũ Đả Thanh Thạch

 • Khấu Vấn Tiên Đạo

  Khấu Vấn Tiên Đạo

  Một phàm nhân thiếu niên bởi vì một lần ngoài ý muốn mà ngộ nhập Tiên Đạo, tại cầu tiên con đường bên trên giãy dụa tiến lên.Tiên lộ khó như lên trời, đối mặt tầng tầng hiểm trở, hắn cầu đạo chi tâm y nguyên không giảm chút nào.Lại quay đầu, núi xanh vẫn tại, bạn cũ đều bạch cốt.
  • Tiên Hiệp
  • 1740 chương
  • 2.4M
  • 12.4K