Võ Đạo Thêm Điểm: Từ Dân Đói Bắt Đầu Thành Thần Poster

Võ Đạo Thêm Điểm: Từ Dân Đói Bắt Đầu Thành Thần

0
Chs/tuần
133693
Lượt đọc
10
Đề cử
709
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Hoàng triều những năm cuối, long xà khởi lục, yêu quỷ hoành hành.

Tây Bắc liên tục đại hạn ba năm, bách tính thây ngang khắp đồng, mười không còn một.

Vương Nguyên thần hồn giáng lâm nơi đây, trở thành một cái đói khát không c·hết dân, trải qua gian nguy, võ đạo cầu sinh.

[Ngươi ăn hai cân huyết nhục, thu hoạch được dư thừa điểm số 2]

[Ngươi ăn hai cân huyết nhục, thu hoạch được dư thừa điểm số 2]

[Thêm điểm: 4 điểm]

……

[Công pháp: Hoàng Sa quyền (nhập môn 34/100)]

[Kỹ năng: Sơ cấp phi tiêu (9/10). Sơ cấp bắn tên (6/10)]

……

“Sơ cấp phi tiêu, thêm điểm!”

Trung cấp phi tiêu (0/20), ba mét bên trong, bách phát bách trúng!

……

Vương Nguyên:“Lực chiến đấu của ngươi chỉ có năm ngàn, mà ta 10 ngàn, lại muốn g·iết ta? Muốn c·hết!”

Địch nhân:“Ta là Ngũ phẩm, mà ngươi rõ ràng chỉ có Lục phẩm, không có khả năng!”

……

Một số năm sau.

Vương Nguyên cao cao ngồi tại trên thần tọa, bễ nghễ trên trời dưới đất.

“Ta trưởng thành đến hôm nay toàn bộ nhờ chính ta!”

“Tu luyện kỳ thật rất đơn giản, chính là không ngừng nhiều động thủ suy nghĩ nhiều nhìn nhiều.”

“Ừm, liền là như vậy.”

[Quyển sách nhưng thật ra là sảng văn, càng xem càng thoải mái a]

CÙNG ĐĂNG BỞICầm Tâm

xem thêm