• Danh sách chương
 • Cài đặt
  Màu nền
  Font chữ
  Cỡ chữ
  {{settingThemes.fontSize}}px
  Chiều rộng khung
  {{settingThemes.lineWidth}}px
  Giãn dòng
  {{settingThemes.lineHeight}}%
Chương 0: Thông tin.
— QUẢNG CÁO —
Mỗi ngày tác giả sẽ tại đây tiết lộ bí mật liên quan.

1/ Túc Mệnh Chi Hoàn là Quỷ Bí 1 bên trong đề cập qua ngoại thần, dùng cái này làm tên sách nói rõ bộ 2 bên trong ngoại thần tồn tại cảm giác sẽ rõ rệt tăng cường, đồng thời, cũng sẽ có tương quan hệ thống sức mạnh, bộ thứ nhất không có xuất hiện qua những cái kia, bảo đảm chuyện xưa bên ngoài, tại thiết lập, nhân vật bên trên vẫn như cũ sẽ có tân ý mới lạ cảm giác.


=============

Tiên lộ gập ghềnh, nữa bước khó đi, trường sinh tịch mịch, một người khó vấn, nếu tự biết đã không thể thành tiên vương, tiên đế, sao không thể thử làm chạn vương?Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng

Thịnh Thế Diên Ninh

Muốn Trường Sinh Trước Hết Phải Đồng Vợ Đồng Chồng

Thịnh Thế Diên Ninh

Bọn Họ Càng Phản Đối, Càng Là Chứng Minh Ta Làm Đúng