Tu Tiên Từ Phục Chế Người Khác Kinh Nghiệm Bắt Đầu Poster

Tu Tiên Từ Phục Chế Người Khác Kinh Nghiệm Bắt Đầu

0
Chs/tuần
99469
Lượt đọc
89
Đề cử
512
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

"Lão phu tám tuổi nhập môn, một lòng đắm chìm đan đạo, đến nay luyện đan sáu mươi năm, tỉ lệ thành đan độ cao trong môn không người có thể so sánh..."

"Ngươi luyện đan kinh nghiệm rất tốt, hiện tại nó là ta rồi!"

"Trúc Cơ khó khăn, khó như lên trời, năm đó ta không từ thủ đoạn, cửu tử nhất sinh, thất bại rồi hai lần mới vừa Trúc Cơ thành công..."

"Thất bại hai lần lại còn có thể Trúc Cơ thành công, quả nhiên là có đại nghị lực đại cơ duyên người, ngươi Trúc Cơ kinh nghiệm ta liền thu nhận!"

...

Tu tiên kỳ thực là một kiện rất đơn giản sự tình, chỉ cần đem người khác kinh nghiệm lấy tới biến thành ta chẳng phải tốt?

Tu tiên, đây không phải là có tay liền tốt sao?

*****
Phàm nhân lưu

CÙNG TÁC GIẢTam Lư Đại Phu

xem thêm
Tạm dừng
62 chương
Tiên Hiệp
Song Song

CÙNG ĐĂNG BỞISong Song

xem thêm