Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần Poster

Từ Thủy Hầu Tử Bắt Đầu Thành Thần

3
Chs/tuần
88061
Lượt đọc
190
Đề cử
513
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU


Lựa chọn lớn hơn cố gắng!

Các võ sư vì lục địa bảo thụ đánh đầu rơi máu chảy, nước sâu thần thảo lại không người hỏi thăm.

Xuyên qua thành ngư dân Lương Cừ đến thủy trạch chi đỉnh, luyện hóa Thủy Hầu Tử thiên phú, thống ngự thủy thú, một đường thu hoạch, đạp vào đỉnh phong.

Thủy Hầu Tử -> Trạch Nhung -> Thủy Vương Viên -> Hoài Qua Thủy Quân!

Từ đây vạn dặm trạch đào từ ta làm chủ!

... ...

Trên bờ, mọi người quỳ lạy cầu phúc, dâng lên tế phẩm.

"Cầu thuỷ thần đại nhân phù hộ..."

Dựa vào, có thể hay không đừng hướng ta tế tự thiếu nữ, ta thật không phải thuỷ thần a!


CÙNG TÁC GIẢGiáp Xác Nghĩ

xem thêm
Còn tiếp
387 chương
Khoa Huyễn
Kim Chủ Baba

CÙNG ĐĂNG BỞIHuyền Linh

xem thêm