Trường Sinh Từ Tông Môn Tạp Dịch Bắt Đầu Poster

Trường Sinh Từ Tông Môn Tạp Dịch Bắt Đầu

0
Chs/tuần
742618
Lượt đọc
1704
Đề cử
2331
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Xuyên qua đến tu tiên thế giới, một đời trước giới hạn trong thiên tư, đạo tâm không kiên, dừng bước Kết Đan.

Sống lại một đời, Lý An tu hành Dưỡng Mệnh Chú Tiên Quyết, vững vàng phát dục, cẩu đạo làm đầu, rốt cục xông phá Nguyên Anh gông cùm xiềng xích... . . .

Quần hùng tranh bá cuối cùng kết thúc, thiên kiêu tranh giành tận tàn lụi, chìm nổi ở giữa phía sau màn ai lạc tử, ai vì cờ.

Chỉ có sống đến cuối cùng, duyệt tận thương hải tang điền, phương xưng trường sinh Chân Tiên...

Vững vàng phát dục + cẩu + phàm nhân lưu.

PS: Truyện cùng tác giả: Ta Thật Không Phải Cái Thế Cao Nhân

CÙNG TÁC GIẢTâm Cảnh Vô Cực

xem thêm
Tạm dừng
12 chương
Huyền Huyễn
Shin Đẹp Trai
Tạm dừng
34 chương
Huyền Huyễn
Shin Đẹp Trai
Hoàn thành
1243 chương
Huyền Huyễn
KOL

CÙNG ĐĂNG BỞIShin Đẹp Trai

xem thêm