Trùng Sinh Thành Rắn, Tại Thế Giới Hiện Thực Khai Sáng Tu Yêu Poster

Trùng Sinh Thành Rắn, Tại Thế Giới Hiện Thực Khai Sáng Tu Yêu

13
Chs/tuần
137323
Lượt đọc
204
Đề cử
1104
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

"Thiên địa, vạn vật chi đạo; vạn vật, nhân chi đạo; người, vạn vật chi đạo."

"Tam đạo đã nghi, tam tài đã an."

Diệp Tần trùng sinh hiện đại đô thị, lại thành trong núi sâu một đầu thân chịu trọng thương tiểu xà, sắp c·hết nó không có hệ thống, lại phát hiện chính mình ngộ tính phi phàm, trời sinh thân cận tự nhiên, nhưng ngộ vạn vật!

Đúng lúc gặp nơi dừng chân tại một chỗ trong sơn động, trong động có một bộ trăm năm bạch cốt.

Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều c·hết cũng được!

Diệp Tần đốn ngộ 'Bạch Cốt quan', quan tưởng bạch cốt, cường hóa thân rắn, từ đó đi đến một đầu duy ta độc pháp, duy nhất siêu phàm tiến hóa chi lộ!

Trong núi không tuế nguyệt, tu hành không biết năm.

Bất tri bất giác, Diệp Tần chân dài sinh vảy, du ở lâm dã, đằng tại đỉnh núi, Thần Thoại chiếu vào hiện thực, tại thôn trấn phụ cận bên trong lưu lại các loại truyền thuyết.

Thẳng đến ngày hôm đó, một chi quốc gia phim phóng sự quay chụp đoàn đội lần theo truyền thuyết mà đến, đường tắt núi này, lại gặp dông tố mưa như trút nước, dễ dàng cho trong trướng tạm lánh, lại đột nhiên nghe nói một tiếng chấn thiên tê minh, sau đó liền gặp một đạo to lớn thân ảnh từ trong núi sâu bay lên không, tại cửu thiên tắm rửa lôi đình, trong mây mù lăn lộn!

"Hôm nay tắm lôi hóa giao, thành yêu làm tổ!"

(p: Dị thú lưu + đô thị tu tiên loại hình, Địa Cầu cái thứ nhất 'Yêu' . )

CÙNG ĐĂNG BỞINguyễn Như Ý

xem thêm