Trọng Sinh Ta Muốn Lướt Sóng

Thụy Giác Hội Biến Bạch

Chương 388: Muốn bắn chết

" "

Nhân Nhân ở nhà bếp hái rau, liền nghe bên ngoài càng ngày càng náo nhiệt, lén lút ló đầu, thấy một già một trẻ tán gẫu khí thế ngất trời, nhếch dưới miệng lại rụt trở về.

"Nãi nãi, ngài cảm thấy thế nào?"

"Rất tốt."

"Ngài nói như vậy vài câu, liền biết hắn rất tốt rồi?"
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây