Chương 986: Dùng ít địch nhiều, đời thứ nhất chi uy!

Chương 986: Dùng ít địch nhiều, đời thứ nhất chi uy!

Kỳ thực.

Đối mặt Bạch Y Thần Vương như này tư thái cuồng ngạo.

Như này khiêu khích.

Bọn hắn sớm nên giống như Thiên Thánh Thần Vương, hạ lệnh diệt trừ đối phương.

- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây