Thiên Kiếm Thần Đế Poster

Thiên Kiếm Thần Đế

0
Chs/tuần
46854
Lượt đọc
3
Đề cử
62
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Một kiếm táng thần ma, một kiếm diệt sao trời.

Bình phàm thiếu niên theo Thập Vạn đại sơn bên trong đi ra, từ đó, cái thế giới này vì đó run rẩy!

Huyết mạch Vũ Hồn thể chất, chia làm: Linh mạch cửu phẩm, hoàng thể, thánh thể, thần thể.

Cảnh giới võ đạo, chia làm: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Linh Động cảnh, Thiên Cương cảnh, Vạn Tượng cảnh, Âm Dương cảnh, Luyện Hư cảnh, Tạo Hóa cảnh, Thiên Nhân cảnh, Bán thánh, Chuẩn Thánh, Đại Thánh, Thiên Thánh, Chí Thánh, thánh vương...

Quân Lạc Hoa sách mới, cùng tác với: Chí Tôn Chiến Thần và Vạn Cổ Thánh Vương.

CÙNG TÁC GIẢQuân Lạc Hoa

xem thêm
Hoàn thành
528 chương
Tiên Hiệp
NightWalker

CÙNG ĐĂNG BỞIKOL

xem thêm