Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên Poster

Ta Tại Phàm Nhân Khoa Học Tu Tiên

10
Chs/tuần
1212652
Lượt đọc
5295
Đề cử
3110
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Lạc Hồng đứng tại Hoàng Phong cốc sơn môn trước, giờ phút này hắn không thể không thừa nhận tự mình xuyên qua đến « phàm nhân » sự thật.

Đẩy đã không tồn tại kính mắt, Lạc Hồng chém đinh chặt sắt mà nói: "Giống như Hàn lão ma là tứ phẩm ngụy linh căn, nhưng không có bình nhỏ ta, xem ra chỉ có khoa học tu tiên con đường này có thể đi!"

Vì cái gì Luyện Khí kỳ mỗi bốn tầng liền sẽ có một cái bình cảnh?

Như thế nào mức độ lớn nhất mà tăng lên Trúc Cơ tỉ lệ?

Ảnh hưởng tốc độ tu luyện nhân tố đến tột cùng có bao nhiêu?

Hàn lão ma chạy đến cùng có bao nhanh?

Là cái thế giới này tu tiên là khách quan tồn tại sự thật lúc, kia khoa học chính là tu tiên, tu tiên chính là khoa học!

CÙNG ĐĂNG BỞIBumaka

xem thêm