Chương 1: Ta là đại phản phái?

"Ta xuyên việt?"

Xanh thẳm chân trời, một chiếc bạch ngọc xa liễn ở trong mây chạy như bay, xa liễn trước ba đầu lân thú kéo xe, chân đạp vân vụ, gào thét lao nhanh.

Xa liễn hai bên, hai đội kim giáp vệ sĩ đi theo, tùy tiện từ trong đó lấy ra một cái đều là nổi tiếng cao thủ.

Lục Vô Trần ngồi tại bạch ngọc xa liễn trung ương, tiêu hóa lấy trong đầu trí nhớ.

Mấy phút đồng hồ sau, Lục Vô Trần nhổ một ngụm trọc khí.
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây