Chương 439: Ta muốn giết đúng là ngươi cái này thế giới khác vương!

Chương 439: Ta muốn giết đúng là ngươi cái này thế giới khác vương!

Cái này là lần đầu tiên Bùi Tẫn Dã vận dụng lĩnh vực chi lực.

Không thể không nói.

Thoải mái đầm đìa!

Thì ra là tại hắn mang theo cuốn Ám Dạ vương chuẩn bị rời đi thời điểm, Cự Chùy Vương trước tiên phản ứng đi qua, lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng đuổi tới.

- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây