Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh Poster

Sư Huynh Của Ta Quá Mạnh

21
Chs/tuần
7373025
Lượt đọc
1667
Đề cử
3772
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Đại sư huynh chăm chỉ không tha, nhị sư huynh tranh thủ thời gian tránh tĩnh.

Đại sư huynh được xưng là thiên tài, nhị sư huynh là môn phái sỉ nhục.

Thẳng đến có một ngày, tiểu sư muội phát hiện nhị sư huynh cũng rất mạnh. . . ( giới thiệu vắn tắt không có lực lượng, mời xem chính văn. . . )

CÙNG ĐĂNG BỞINguyễn Như Ý

xem thêm