Quỷ Đạo Chi Chủ

Bất Phóng Tâm Du Điều

Chương 523: Lao tới tử vong, mượn chết thành đạo (xong)

Chương 523: Lao tới tử vong, mượn chết thành đạo (xong)

Trăm năm về sau.

Dư Tử Thanh Luyện Thần chi Đạo, vô thanh vô tức tiến giai thập giai, Ngạ Quỷ đạo tu hành, tại thập giai phía trước, không có bất luận cái gì bình cảnh.

Đến thập giai về sau, lại tiếp tục tiến giai, đối với hắn mà nói, hắn thực lực đo đã không có cỡ nào lớn ý nghĩa.

Lúc này, hắn mới cảm giác được rõ ràng, thập nhất giai hẳn là cực hạn.

- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây
Thông báo: (>‿◠)✌ Nếu yêu thích xin hãy cất chứa, like và đề cử ủng hộ converter nha cả nhà. Đa tạ!!!