Đế Bá
 • 7048
  Chương
 • 26
  Chương/tuần
 • 18.9M
  Lượt đọc
 • 7657
  Cất giữ
4.65/5(316 đánh giá)