Cường Hóa Dòng Dõi, Ta Hậu Đại Đều Là Tiên Giới Đại Lão Poster

Cường Hóa Dòng Dõi, Ta Hậu Đại Đều Là Tiên Giới Đại Lão

14
Chs/tuần
338163
Lượt đọc
25
Đề cử
822
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Tần Trường Thanh xuyên qua đến Tu Tiên Giới, bắt đầu đầu nhập vào tu tiên gia tộc, trở thành người ở rể, thức tỉnh cường hóa hậu đại hệ thống.

Tiêu hao 10 tuổi thọ mệnh, cường hóa hậu đại là thượng phẩm linh căn.

Tiêu hao 100 năm tuổi thọ, cường hóa hậu đại vì cực phẩm linh căn.

Tiêu hao 1000 năm tuổi thọ, cường hóa hậu đại vì linh căn.

Tiêu hao 10000 tuổi thọ mệnh, cường hóa hậu đại vì Thiên Linh Căn. . . .

Tiêu hao tuổi thọ, liền có thể vô hạn cường hóa dòng dõi thiên phú. . . Tiên Linh Căn, Hỗn Độn Linh Căn, Tiên Thiên Linh Thể, thần thể, Tiên thể, Thái Âm Chi Thể, Thái Dương thân thể, Hỗn Độn Thể!

Chỉ cần là Tần Trường Thanh hậu đại, liền không có một cái phế vật, vô số tiên nữ thần nữ, chen chúc mà tới, tranh nhau tranh giành, đều muốn cùng Tần Trường Thanh kết làm đạo lữ. Hắn dòng dõi càng ngày càng nhiều, trải rộng Tu Tiên Giới.

Nhiều năm sau!

Tần Trường Thanh các đời sau đều trưởng thành là tiên giới đại lão!

Nguyên bản hỗn loạn tiên giới, lập tức thay đổi họa phong.

"Gia phụ Tần Trường Thanh!"

"Cha ta cũng là Tần Trường Thanh!"

"Không đánh, không đánh!"

Tiên giới từ đó một mảnh tường hòa, bởi vì các đại lão đều có một cái cha, tên là Tần Trường Thanh.

Dị vực xâm lấn, nhìn thấy đoàn kết một nhà thân tiên giới, mộng bức, "Tần Trường Thanh là người phương nào, càng như thế lợi hại, sinh nhiều như vậy Tiên Đế."

CÙNG ĐĂNG BỞIShin Đẹp Trai

xem thêm