Chương 955: Trên lý luận bất tử bất diệt

Chương 955: Trên lý luận bất tử bất diệt

Sau đó một đoạn thời gian, Hồng Mông trong thần giới tất cả mọi người ngăn cách, lâm vào tu luyện triều dâng.

Hoa Vân Phi dạy Phượng Khinh Vũ tu luyện đồng thời, cũng sẽ bớt thời gian tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian bế quan.

Hắn Bất Hủ thân thể đã sơ bộ luyện chế thành công, bây giờ thể phách vô cùng kinh khủng liên tiếp Hồng Mông Thần Giới, thậm chí có thể mượn thế giới chi lực tác chiến.

Lần này, hắn dự định đem Bất Hủ hồn ngưng luyện ra, lấy Bất Diệt Chiến Thể, Trường Sinh Tiên Thể làm cơ sở, nếu là thành công, hắn thần hồn rất có thể sẽ đạt tới trên lý luận "Bất tử bất diệt" trạng thái!

- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây