Chương 480: Diệp Huyền v Ma Thần!

Lập tức, chỉ gặp kia Ma Thần trên thân, cuồn cuộn ma khí, hướng phía Diệp Huyền bao trùm tới, kia ma khí giống như hồng thủy mãnh thú, dường như muốn đem Diệp Huyền bao phủ. m. qi 为 Shuwu. com

Nơi xa, Diệp Huyền mặt không b·iểu t·ình, hắn từng bước một hướng phía kia Ma Thần đi đến.

Ầm ầm ầm ầm ầm!

Theo Diệp Huyền mỗi đi một bước, kia cỗ cuồn cuộn ma khí đều là bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, trong chớp mắt, cả vùng không gian bên trong ngoại trừ Diệp Huyền bên ngoài, không có một tấc ma khí tồn tại, mà lúc này, Diệp Huyền lại bước ra một bước!

Oanh!
- Chương Bị Khóa -
Bạn có thể mở khóa bằngKNBshoặc
Nhập số lượng chương muốn mở khóa đồng thời
ĐổicandysangKNBsở đây