Bắt Đầu Đánh Dấu Tiên Vương Tu Vi, Thành Lập Vô Thượng Tông Môn Poster

Bắt Đầu Đánh Dấu Tiên Vương Tu Vi, Thành Lập Vô Thượng Tông Môn

3
Chs/tuần
1105012
Lượt đọc
1264
Đề cử
2263
Cất giữ
Mở khóa trọn bộ chỉ với 0KNBsrẻ hơn 0% so với mở khóa từng chương

CHƯƠNG MỚI

GIỚI THIỆU

Giới thiệu vắn tắt: 【 hệ thống + vô địch + tông môn + triệu hoán + đánh dấu + sát phạt quả đoán + Chư Thiên Vạn Giới 】

Lục Thần xuyên qua huyền huyễn thế giới, thu hoạch được đánh dấu hệ triệu hoán thống.

【 đinh: Chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công, thu hoạch được một tòa tông môn! 】

【 đinh: Chúc mừng túc chủ đánh dấu sơ cấp triệu hoán thẻ, chúc mừng triệu hoán đến mười tên Thánh Nhân cảnh cường giả 】

【 đinh: Chúc mừng túc chủ đánh dấu trung cấp triệu hoán thẻ, chúc mừng triệu hoán đến năm tên Thần Vương cảnh cường giả 】

Về sau Tiên Vũ Đại Lục Nam Hoang chi địa xuất hiện một tôn vô thượng tông môn, tên là: Côn Luân!

Vạn cổ thánh địa chi chủ: Cái gì! Đại Đế chỉ là ngoại môn đệ tử!

Thiên cổ hoàng triều chi chủ: Nữ nhi của ta lại là Côn Luân ngoại môn đệ tử! Ha ha ha! Triều ta quật khởi vậy!

Nhập ta Côn Luân người, Chư Thiên Vạn Giới không người có thể động ngươi!

Làm tổn thương ta Côn Luân người, từ mười ngày, cho tới Cửu U không người có thể bảo đảm ngươi!

【 giới thiệu vắn tắt bất lực, mời dời bước chính văn! 】

CÙNG TÁC GIẢThất Phân Đường Nịnh Mông Trà

xem thêm
Tạm dừng
4 chương
Huyền Huyễn
Shin Đẹp Trai

CÙNG ĐĂNG BỞIShin Đẹp Trai

xem thêm