Thành Nam Hữu Vũ Lạc Thành Tây

 • Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

  Các Sư Đệ Đều Là Đại Lão, Vậy Ta Chỉ Có Thể Bật Hack

  Nhị sư đệ là vị diện chi tử Tam sư đệ là người trùng sinh Tứ sư đệ là thượng cổ Kiếm Tiên chuyển thế Tiểu sư muội là tương lai yêu tộc Nữ Đế Từ trên xuống dưới đều là ẩn tàng đại lão! Thân là Đại sư huynh Âu Dương, miệng méo cười một tiếng vậy ta chỉ có thể bật hack!
  • Huyền Huyễn
  • 774 chương
  • 2.7M
  • 3.9K
 • Tử Bất Dư

  Tử Bất Dư

  Người trong núi thì làm tiên, mà thành tiên chi đạo lại tại nhân gian. Thiếu niên đạo sĩ tiềm tu mười mấy năm, lấy một phong thư, tiến về nhân gian tìm đạo hỏi tiên thần minh, yêu tu, Luyện Khí sĩ. Cái này chói lọi nhiều màu thế giới, đương thiếu niên đạo sĩ bước vào trong đó về sau, triển khai nó rực rỡ nhất một màn người gặp thần minh an tâm, thần minh gặp ta như người ta gọi Vương Dư tử không nói, quái lực loạn thần tử không nói, ta cho.P.s: như ai đã đọc truyện của tác này thì sẽ biết, não tác to lắm
  • Huyền Huyễn
  • 108 chương
  • 4.7K
  • 182