Phóng Ngưu Cật Qua

 • Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

  Bắt Đầu Vô Hạn Thăng Cấp

  Lâm Tiểu Phàm xuyên việt Huyền Thiên đại lục, thu hoạch được tu luyện hệ thống. 【 ngươi là võ đạo thiên tài, tu luyện một năm liền có thể tăng lên một trọng thiên! Không có ý tứ, ta tiêu hao điểm kinh nghiệm có thể giây tăng lên! 】 【 ngươi là tuyệt thế thiên kiêu, tu luyện 10 năm liền có thể đột phá một cái đại cảnh giới! Không có ý tứ, ta tiêu hao điểm kinh nghiệm có thể giây phá cảnh! 】 【 ngươi là tông môn lão tổ, tu luyện trăm năm, rốt cục thần thông đại thành. Không có ý tứ, ta tiêu hao điểm kinh nghiệm trực tiếp có thể thần thông vô địch! 】 【 cái gì, ngươi hỏi ta điểm kinh nghiệm làm sao tới? 】 【 ta mỗi ngày nằm có thể tăng điểm kinh nghiệm, bí mật này chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết sao? 】 【 hôm nay ta đánh không lại ngươi, chờ ta trở về ngủ một giấc, ngày mai ta liền có thể đánh nổ ngươi! 】
  • Huyền Huyễn
  • 594 chương
  • 742.5K
  • 154