Lương Tâm

 • Ta Là Siêu Cấp Đại Phản Phái

  Ta Là Siêu Cấp Đại Phản Phái

  Lục Vô Trần xuyên việt rồi, trở thành Đại Thiên Đạo Vực Sơn Hải tiên triều hoàng tử. Người mang đạo cốt, thiên phú xuất chúng, tướng mạo tuấn lãng. Thấy thế nào, hắn đều là khí vận bạo rạp tồn tại. Có thể tuyệt đối không nghĩ đến, hắn đang tiêu hóa trí nhớ của mình về sau, phát hiện tình huống hoàn toàn không giống. Ba tuổi chiếm đạo cốt của người khác, tám tuổi cướp đoạt vương triều khí vận, mười ba tuổi phế đi nhân vật chính lão cha. . . Kết quả, cái này thỏa thỏa là đại phản phái khuôn mẫu a!"Không, hệ thống, ta không muốn làm phản phái, ta hiện tại đi còn kịp sao?" "Đinh, tuyên bố phản phái nhiệm vụ: Thu phục thánh địa chi nữ, khen thưởng Cổ Long tinh huyết." . . . Lục Vô Trần giẫm lên long xa đi vào thánh địa phía trên. Nhìn xuống thánh địa, bễ nghễ ngang dọc."Thần phục, hoặc là chết." Cái gì nhân vật chính, cái gì khí vận chi tử, toàn bộ đều là ta bảo rương quái.
  • Huyền Huyễn
  • 979 chương
  • 1.1M
  • 360