Biệt Nhượng Ngã Thông Tiêu

 • Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư

  Đệ Tử Của Ta Tất Cả Đều Là Đại Đế Chi Tư

  Mọi người đều biết, Nam Vực bên trong có một cái tuyệt đối không thể trêu thế lực, Thảo Đường.Trong đó đại đệ tử, là Nam Vực Thanh Vân Kiếm thánh, kiếm đạo thông thần.Nhị đệ tử, vạn cổ Nữ Đế, thống lĩnh một thời đại.Tam đệ tử, đương thời đại nho, Văn Khúc tinh hạ phàm.Tứ đệ tử, Ma Thần chuyển thế, trấn áp Cửu U....Lục Trường Sinh: Ta? Ta chẳng có gì ghê gớm, chính là bọn hắn sư tôn thôi.
  • Huyền Huyễn
  • 648 chương
  • 2.2M
  • 288