Nhất Chích Thỏ Tử A

 • Tông Môn Bên Trong Trừ Ta Đều Là Nội Ứng

  Tông Môn Bên Trong Trừ Ta Đều Là Nội Ứng

  Ta gọi Trần Ninh, xuyên qua đến cửu châu đỉnh cấp môn phái.Lão chưởng môn đi về cõi tiên trước đem chưởng môn chi vị truyền cho ta.Còn nói cho ta biết một loạt bạo tạc tin tức."Đại trưởng lão Thương Nguyệt là hoàng triều phái qua đến giám thị môn phái người.""Nhị trưởng lão là Thiên Trì thánh địa thánh nữ, tuổi nhỏ lúc liền tiềm phục tại môn phái bên trong, làm đến nội ứng, tùy thời chuẩn bị phối hợp Thiên Trì thánh địa nội ứng ngoại hợp.""Chấp Pháp đường đường chủ là Ma tộc thám tử, liên quan tới môn phái các chủng bí mật, đã truyền ra ngoài đến hàng vạn mà tính tình báo.""Môn phái đệ nhất cao thủ là cái thú tai nương, là Thú tộc đâm vào môn phái bên trong một cái đinh, đối chưởng môn chi vị nhìn chằm chằm, tùy thời chuẩn bị lấy mà thay thế, chấn hưng tộc đàn.""Liền ta cận vệ, cũng là Đạo Thần tôn nữ, nghe theo Đạo Thần chi mệnh, ham muốn môn phái bên trong tài bảo mật tàng, toan tính rất lớn!"Tóm lại. . . Hiện tại môn phái bên trong ngoại trừ ta ra, tất cả đều là nội ứng. Vậy phải làm sao bây giờ? Online chờ, rất hoảng.
  • Huyền Huyễn
  • 1017 chương
  • 323.3K
  • 36