Thế Nhân Thiên Vạn Tái Nan Ngộ Ngã

 • Ta Sáng Tạo Quái Vật Danh Sách

  Ta Sáng Tạo Quái Vật Danh Sách

  【 phía sau màn + hắc ám + khắc hệ + không hệ thống + không nữ chính 】 bản sách lại tên: « Hắc Ám Khải Kỳ Lục »Thần ma, cự long, thiên khải, ngày xưa đã thành truyện cổ tích, cái này thế giới thần bí đã ẩn lui, nhưng hết lần này tới lần khác có người, đem những kia đã qua đồ vật, lần nữa kéo đến bên trong tầm mắt của mọi người.Mà hết thảy này manh mối cùng đầu mâu, đều chỉ hướng một cái tên gọi Trần Diệp người."Chư vị, có thể nguyện bỏ qua cái này thân túi da, cùng ta mấy người cùng nhau, ôm nhau tiến hóa?"Mở rộng giới thiệu vắn tắt: Danh sách 001 —— Mô Phảng GiảDanh sách 002 —— Thâm Tiềm GiảDanh sách 003 —— Thấu Minh Nhân . . .
  • Đô Thị
  • 242 chương
  • 67.6K
  • 277