Mặc Bút Tiên Sinh

 • One Piece: Diệt Thế Lôi Thần

  One Piece: Diệt Thế Lôi Thần

  (hắc ám văn + không hệ thống + trưởng thành + tính cách lạnh lùng + đơn nữ chính) thiêu đốt tất cả dung nham, độ không tuyệt đối hàn băng, tốc độ cực hạn tia chớp, giống như quái vật tam đại tướng ở cái kia hủy diệt sấm sét trước mặt, chung quy chỉ có thể bị thua. Hải tặc thế giới phần lớn tràn ngập là hắc ám, cũng không như trong tưởng tượng tự do cùng chính nghĩa. Vừa bắt đầu lại đây Shuhan ngay tại chỗ ngục bắt đầu bị vồ vào Impel Down. Ở bên trong trải qua sống và chết, từ Impel Down chạy đến Shuhan ăn đi đại biểu hệ tự nhiên sức tấn công mạnh nhất Goro Goro no Mi, một đường sáng tạo mạnh nhất băng hải tặc, thành vì là cái thế giới này vương giả. (dấu ngoặc, Momonosuke nhất định phải chết! )
  • Đồng Nhân
  • 600 chương
  • 106.1K
  • 17