Vô Liêu Đích Thanh Đồng

 • Pokemon: Tân Sinh Ash, Từ Hoenn Bắt Đầu

  Pokemon: Tân Sinh Ash, Từ Hoenn Bắt Đầu

  Ash lữ hành kết thúc, cho chúng ta lưu lại vô số tiếc nuối thiếu niên bất ngờ xuyên qua đến Pokémon thế giới, trở thành Ash.Hắn lấy Pokémon Master vì là mục tiêu quét ngang các đại liên minh, kết bạn các nơi khu nữ chính, lưu cuộc kế tiếp không tiếc lữ trình.
  • Đồng Nhân
  • 723 chương
  • 34.2K
  • 693