Chiến Chùy Đả Bảng

 • Trường Sinh Đạo Quân: Ta Tu Vi Không Có Bình Cảnh

  Trường Sinh Đạo Quân: Ta Tu Vi Không Có Bình Cảnh

  Xuyên qua tu tiên thế giới, Tô Du thành một phương phổ thông tu tiên gia tộc chi thứ tử đệ, thiên phú tu luyện từ bắt đầu thường thường không có gì lạ, dần dần lột xác thành vô thượng đạo thể thiên kiêu.Người mang độ thuần thục bảng, không nhìn linh căn ngộ tính các loại hết thảy hạn chế, chỉ cần 9 giờ tới 5 giờ về từng lần một tu luyện góp nhặt độ thuần thục liền có thể tăng thực lực lên.Tu vi không có bất kỳ cái gì bình cảnh, Tô Du vững vàng phát dục nhiều năm, tiên giới nhiều một vị Trường Sinh Đạo quân, chịu chết Tiên Đế....PS: Phía sau màn, cẩu văn, sảng văn, cao đặt trước phá vạn.
  • Huyền Huyễn
  • 507 chương
  • 490.4K
  • 249