Bình Sinh Vị Tri Hàn

 • Võ Phu

  Võ Phu

  Nhân gian vạn dặm, yêu tà khắp nơi trên đất.Nhân mạng như cọng rơm cái rác, chúng sinh giống như heo chó."Cái này thế đạo nên nhất biến."Thiếu niên kia đứng tại bờ nước, mở miệng cười nói: "Nhân gian có yêu, ta có đao."====================Cảnh giới , 6 cảnh : Ngự Pháp, Linh Thai, Thần Tàng, Khổ Hải, Bỉ Ngạn, Vong Ưu.
  • Huyền Huyễn
  • 1039 chương
  • 134.2K
  • 45